Om forfatterne

Thomas R.S. Albrechtsen 

Thomas R.S. Albrechtsen, cand.mag., ph.d. og docent på UC SYD. Han beskæftiger sig med almenpædagogiske problemstillinger og har særlig interesse for temaer som didaktik, lærer- og pædagogarbejde, professionelle læringsfællesskaber, pædagogisk organisationsforskning, læringsvurdering, motivation i pædagogiske sammenhænge og kvalitativ uddannelsesforskning.

 
    
Lee S. Shulman 

Lee S. Shulman, professor emeritus ved Stanford University’s School of Education og tidligere formand for The Carnegie Foundation for the Adavancement of Teaching. Hans forskning fokuserer på vigtigheden af undervisning på alle niveauer, fra børnehaven til de videregående uddannelser.

 
    
Judith Warren Little 

Judith Warren Little, Carol Liu Professor i Education Policy på the Graduate School of Education på University of California, Berkeley. Hendes forskning fokuserer på skolelæreres arbejde og karrierer, på undervisningssammenhænge og på politik og praksis inden for faglig udvikling. Hun er udpeget som medlem af the National Academy of Education.

 
    
Andy Hargreaves 

Andy Hargreaves er professor på Lynch School of Education ved Boston College. Han rådgiver regeringer, fonde, fagforeninger, administratorforeninger og andre grupper rundt om i verden og er æresdoktor ved Uppsala Universitet i Sverige. Han har udgivet en lang række banebrydende bøger om uddannelse, herunder Opløftende ledelse (sammen med Alan Boyle og Alma Harris), som er udkommet på dansk i 2016.

 
    
Rune Hansen 

Rune Hansen, lektor og ph.d.-studerende ved UC SYD. Han arbejder med forskning og udvikling inden for matematikdidaktik, herunder udvikling af det nationale matematikvejledernetværk i Danmark.

 
    
Dorthe Carlsen 

Dorthe Carlsen, lektor ved UC SYD, Forskning & Udvikling, Program for Skole og Dagtilbud. Hun arbejder med forskning, udvikling og evaluering i skole og læreruddannelse med særligt fokus på it-didaktik og danskfagets didaktik.

 
    
Linda Ahrenkiel 

Linda Ahrenkiel, cand.scient., ph.d.-studerende ved Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, Syddansk Universitet. Hun har i sit ph.d.-projekt særligt fokus på deltagernes udbytte(r) af Science Camps, og hvorledes dette kan ses som bidrag til elementer af deres naturfaglige dannelse.

 
    
Morten Rask Petersen 

Morten Rask Petersen, cand.scient., ph.d., adjunkt ved Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, Syddansk Universitet. Han underviser på master i naturfagsundervisning

og har specielt fokus på forskningen om samspillet mellem motivation og begrebsforståelse.

 
    
Roland Hachmann 

Roland Hachmann, ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og lektor i it & læring ved UC SYD. Han arbejder med forskning og udvikling inden for digitalisering og e-læring på grundskolerne og i erhvervsuddannelserne. Han har skrevet bøger og artikler om Flipped Learning, læringsvejledere i folkeskolen, lærebogsmaterialer med mere.

 
    
Peter Holmboe 

Peter Holmboe, adjunkt ved UC SYD, Udvikling og forskning. Han arbejder med både teoretisk og praktisk viden om, hvordan læringsopfattelser, læringsteorier, digitale teknologier og læremidler kan have indflydelse på læringssituation, -miljø og på pædagogiske tænkning og handling. Han har i en årrække arbejdet med og undersøgt Flipped Learning som genstands- og interessefelt og er forfatter til flere bøger og artikler om emnet.

 
    
Birgitte Lund Nielsen 

Birgitte Lund Nielsen, ph.d. og docent ved VIA, Pædagogik & Samfund. Hun arbejder med forskning og udvikling inden for professionsdidaktik og naturfagsdidaktik og har skrevet både artikler og bidrag til danske udgivelser og flere internationale forskningspublikationer.

 
    
Merete Storgaard Jensen 

Merete Storgaard Jensen, ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet og adjunkt på University College Lillebælt. Hun er underviser og udviklingskonsulent inden for skoleledelsesfeltet med fokus på ledelse af organisatoriske læringsprocesser.

 
    
Ane Qvortrup 

Ane Qvortrup, lektor, ph.d. og leder af Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Hendes forskningsområder er lmendidaktik,

læreplansforskning samt læring og læringsdata. Hendes forskning er empirisk baseret og teoretisk informeret af systemteorien.

 
    
Majbritt Skriver Laustsen 

Majbritt Skriver Laustsen, uddannet pædagog i 1999. PD i vejledning og supervision i 2011. I 2015 cand.mag. i pædagogik. Hun arbejder som konsulent i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

 
    
Lotte Tangaa Tjalve 

Lotte Tangaa Tjalve, uddannet pædagog i 1997 og Marte Meo-terapeut i 2002. PD i social inklusion i 2011. I 2015 cand. mag. i pædagogik. Hun arbejder nu som daglig pædagogisk

leder i Odense Kommune.

 


Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|