Om bogen

Bogen Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden giver nogle bud på, hvordan et visionært og åbent samarbejde mellem pædagogisk professionelle, der fokuserer på elevers læring og undersøgelser af praksis, kan være med til at fremme en mere fælles fagdidaktisk viden. En fagdidaktisk viden er kendetegnet ved evnen til at kunne formidle fagligt indhold på en måde, der er tilpasset en bestemt gruppe elevers forståelse. Det udgør en væsentlig del af lærerens samlede professionelle kompetence. Da lærerens fagdidaktiske viden kan have en tendens til at være overvejende personlig og privat, fordi den primært aktiveres i klasseundervisningen, ligger der en udfordring i, hvordan den i højere grad kan deles med andre i skolen og dermed omformes til en kollektiv ekspertise.


Bogens første tre kapitler er oversættelser af tre anerkendte internationale uddannelsesforskere, som er med til at ridse problemfeltet op. Det første kapitel er en oversættelse af en klassisk artikel af Lee S. Shulman, der redegør for, hvad der særligt kendetegner en lærers professionelle kompetence, og hvor begrebet om fagdidaktisk viden (pedagogical content knowledge) også introduceres. Det andet kapitel er skrevet af Judith Warren Little og giver et overblik over, hvad forskningen siger om sammenhængen mellem læreres professionelle udvikling og deltagelsen i professionelle fællesskaber, og hvor netop også den fagdidaktiske viden fremhæves. Det tredje kapitel er skrevet af Andy Hargreaves, som fra et mere overordnet internationalt perspektiv diskuterer begrebet professionel kapital, der forstås som en samlet betegnelse for læreres individuelle menneskelige kapital, deres sociale kapital og beslutningskapital. Dette giver en ny ramme at diskutere forholdet mellem læreres fagdidaktiske viden og deres samspil med fagkolleger.

De efterfølgende otte kapitler i bogen er danske bidrag, der belyser forskellige sider af forholdet mellem fagdidaktisk viden og professionelle læringsfællesskaber set i en dansk kontekst. De otte bidragydere er Thomas R.S. Albrechtsen (red.), Rune Hansen, Dorthe Carlsen, Linda Ahrenkiel, Morten Rask Petersen, Roland Hachmann, Peter Holmboe, Birgitte Nielsen, Merete Storgaard Jensen, Ane Qvortrup, Majbritt Skriver Laustsen og Lotte Tangaa Tjalve.
 


Køb bogen på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|